• Административна реформа

    • ПП Нормална Държава отстоява политика за въвеждане на ефективно електронно управление до 2020 г.
    • ПП Нормална Държава ще създаде програма за намаляване на държавната администрация с 30 процента чрез премахване на партийните назначения.
    • ПП Нормална Държава е за пряка избираемост на Президент, Вицепрезидент и Главен прокурор, заедно и за 5 годишен мандат.