• Външна политика

  • ПП Нормална държава е за изграждане на положителен образ на Република България, който да спомага за решаването на основните външнополитически задачи, стоящи пред страната ни;
  • ПП Нормална държава е за предвидима външна политика, с основен приоритет защита на националния интерес във външнополитическите инициативи и дейности;
  • ПП Нормална държава е за приемственост по отношение на външнополитическите приоритети и стратегическата ориентация на страната ни;
  • ПП Нормална държава се придържа към европейските и евроатлантически ценности. ПП Нормална държава е за активно участие в процеса на формиране на политиките и решенията на Европейския съюз и НАТО, с отчитане на българският национален интерес;
  • ПП Нормална държава поставя, като една от основните задачи на българската дипломация, икономизиране на външната политика на страната;
  • ПП Нормална държава е за формиране на национално отговорна политика за защита интересите на българските малцинства в чужбина;
  • ПП Нормална държава е за ускорено получаване на българско гражданство за лица от български произход и с българско самосъзнание;
  • ПП Нормална държава е за засилване ролята на България в укрепване на диалога и задълбочаване на сътрудничеството в Югоизточна Европа. ПП Нормална държава подкрепя пълното интегриране на страните от региона в европейските и евроатлантически структури като предпоставка за траен прогрес;
  • ПП Нормална държава е за национално отговорна външна политика в Черноморския регион;
  • ПП Нормална държава е за активно участие на страната ни в прилагането на инструмента на Европейския съюз «Източно партньорство»;
  • ПП Нормална държава е за поддържане на конструктивни и взаимоизгодни отношения с ключови партньори;
  • ПП Нормална държава е за изграждане на приятелски, предсказуеми и взаимоизгодни отношения с Руската Федерация;
  • ПП Нормална държава е за задълбочаване на усилията за активизиране на работата за осигуряване на значима роля на страната ни в регионален и глобален план чрез участието в ООН, ОССЕ и другите международни организации;
  • ПП Нормална държава подкрепя всяка инициатива за публично обсъждане и приемане от Народното събрание на Национална външнополитическа доктрина на Република България.