• Позиция на Нормална държава относно корупционните сделки в Столична община

    ПП Нормална държава призовава след редицата разкрития за корупционни сделки и измами с терени в р-н “Младост” да бъде извършена пълна проверка от Столична община, Агенцията по вписванията и Агенцията по геодезия, картография и кадастър на всички реституирани имоти на територията на Столична община и всички терени, приодобити след процедура по възстановяване на собствеността с решения на поземлени комисии от 1991 г. насам.

    ПП Нормална държава счита, че цялостна проверка на документацията на всички реституирани имоти на територията на Столична община е задължителна след осветляването на корупционната сделка с терена в ж.к. “Младост 3” и оповестените скандални разкрития в разследване на телевизия BTV за незаконно отчуждаване на имоти на Министерството на отбраната в ж.к. “Полигона” и на общински имоти в ж.к. “Младост- 2” и ж.к. “Младост- 4”, незаконно придобити от частни собственици чрез фалшиви решения на поземлена комисия от 1994 г. и 1997 г.

    ПП Нормална държава приветства гласуваното от СОС предложение на партията за безвъзмездно придобиване от Столична община на  терен в ж.к. “Младост 3 – собственост на Министерство на отбраната. Теренът от 11.5 дка в ж.к. “Младост 3”, който бе замесен в търг за продажба на занижени цени, ще бъде предоставен на общината за целите на район “Младост” и дейности по озеленяване, изграждане на обекти за спорт и социално-културни дейности.