• Политики

  Политиките представляват действията, които ПП Нормална държава решава да следва в определени области, за да постигне целите, които си е поставила:

  1. ПП Нормална Държава води политика на създаване на държавнофинансирани инструменти за развитие на предприемачеството в България.
  2. ПП Нормална Държава е за привличане на преки чуждестранни инвестиции в производства чрез данъчни облекчения, безплатна земя и инфраструктура.
  3. ПП Нормална Държава защитава политика на държавни инвестиции в производствени предприятия в слаборазвити региони.
  4. ПП Нормална Държава отстоява децентрализация на икономиката извън сегашната концентрация около големите градове.
  5. ПП Нормална Държава води политика на стимулиране на завръщането на българи и техния бизнес в България.
  6. ПП Нормална Държава е за въвеждане на необлагаем минимум върху доходите на граждани с ниски доходи.
  7. ПП Нормална Държава е за въвеждане на необлагаем минимум върху данък печалба на малки предприятия, отговарящи на определени от държавата критерии.
  8. ПП Нормална Държава отстоява политика на изпреварващ ръст на доходите на българските граждани спрямо доходите в ЕС.
  9. ПП Нормална Държава се бори за политика на „три деца в семейство“ чрез силно стимулиране на раждаемост на второ и трето дете.
  10. ПП Нормална Държава води политика на безплатна базова медицинска грижа на всички български граждани.
  11. ПП Нормална Държава води политика на безусловно и безплатно здравеопазване и медикаменти за всички деца и български граждани до 18 години.
  12. ПП Нормална Държава  ще направи спешната медицинска помощ бърза, ефективна и животоспасяваща за всички.
  13. ПП Нормална Държава ще въведе задължителна здравна профилактика и контрол върху нея.
  14. ПП Нормална Държава ще се бори за удвояване бюджета за  масов спорт в национален мащаб.
  15. ПП Нормална Държава отстоява политика за въвеждане на ефективно електронно управление до 2020 г.
  16. ПП Нормална Държава ще провежда политика на възраждане на малкия град и българското село.
  17. ПП Нормална Държава ще защитава високите технологии, енергетиката и туризма като приоритети на българската икономика.
  18. ПП Нормална Държава е за стимулиране конкурентността на българското земеделие.
  19. ПП Нормална Държава е за подпомагане на стимулиране на стартиращи компании в сферата на високите технологии чрез създаване на фонд на публично-частно партньорство.
  20. ПП Нормална Държава ще създаде програма за намаляване на държавната администрация с 30 процента чрез премахване на партийните назначения.
  21. ПП Нормална Държава е убеден привърженик на членството на България в ЕС като клуб на равнопоставените държави.
  22. ПП Нормална Държава защитава националния интерес на България като член на НАТО.
  23. ПП Нормална Държава поставя като основна задача на българската дипломация  икономизиране на външната политика и защита на българските граждани зад граници.
  24. ПП Нормална Държава е за интеграция на българските общности зад граница, включително чрез бързо и улеснено получаване на българско гражданство.
  25. ПП Нормална Държава е за пряка избираемост на президент, вицепрезидент и гл. прокурор, заедно и за 5 годишен мандат
  26. ПП Нормална Държава е за възстановяване на съдебния контрол върху прокуратурата.