• Принципи

  Хората имат принципи – това са моралните норми, по които живеем. Партиите също имат принципи. Те показват какви са, каква е идеологията им, към какво се стремят и по какви правила осъществяват дейността си.

  Това са принципите на ПП Нормална държава:

  • ПП Нормална Държава е българска прогресивна партия.
  • ПП Нормална Държава отстоява основни европейски ценности – свобода, справедливост, солидарност, равенство и морал.
  • ПП Нормална Държава е антисистемна партия, която се бори за разрушаването на олигархичната и корупционна система на управление и за възстановяването на правовата държава.
  • ПП Нормална Държава поставя благоденствието на българския народ и защитата на Родината над всичко.
  • ПП Нормална Държава защитава религиозни, етнически и други свободи на всички български граждани.
  • ПП Нормална Държава защитава правото на свободно волеизявление, равен старт, право на информираност и право на избор на всички български граждани.
  • ПП Нормална Държава се бори за дом, хляб, работа, добро здравеопазване и добро образование за всеки български гражданин.
  • ПП Нормална Държава налага образованието и културата като основни стожери на съвременното общество.
  • ПП Нормална Държава отстоява правата на работещите хора в свободна пазарна икономика.
  • ПП Нормална Държава отстоява устоите на социална държава, осигуряваща достоен живот за възрастни, хора в неравностойно положение и социално слаби.
  • ПП Нормална Държава се бори за равен достъп до правосъдие, справедливо правораздаване и гарантиране еднакво прилагане на законите за всички български граждани.
  • ПП Нормална Държава отстоява опазването на околната среда като наше основно задължение към идните поколения.
  • ПП Нормална Държава си партнира и вярва в гражданското общество като коректив и съмишленик в изграждането на държавността.
  • ПП Нормална Държава защитава свободата на медиите от политически натиск и икономически и други зависимости.