• referendum

    Протест против застрояването в Младост

    На 11 септември 2016 г., Инициативният комитет на протестиращите срещу застрояването в район „Младост“ обяви стартирането на процедура по свикване на местен референдум за налагане на мораториум на строителството в зелени площи, паркове, детски площадки и междублокови пространства. На пресконференцията в БТА присъства и арх. Иван Лапатов, член на Националния съвет на ПП Нормална държава. Войслав Тодоров – общински съветник от ПП Нормална държава е член на Инициативния комитет „За зелен Младост“.

    С тази инициатива гражданите на „Младост“ настояват за налагане на мораториум на строителството в района до промяна на Общия устройствен план на град София и на подробните устройствени планове на района. Основна цел на исканите промени е гарантиране на запазването на всички съществуващи зелени площи.

    ПП Нормална държава подкрепя и подпомага юридически и логистично протестите от самото начало. По инициатива на Войслав Тодоров бе внесен доклад с искане за промяна на устройствените планове на район Младост. ПП Нормална държава работи и по промени в Закона за устройство на територията и за подобряване начина на провеждане на обществени обсъждания в общините.