• Социална политика

  • ПП Нормална Държава се бори за политика на „три деца в семейство“ чрез силно стимулиране на раждаемост на второ и трето дете.
  • ПП Нормална Държава води политика на безплатна базова медицинска грижа на всички български граждани.
  • ПП Нормална Държава води политика на безусловно и безплатно здравеопазване и медикаменти за всички деца и български граждани до 18 години.
  • ПП Нормална Държава  ще направи спешната медицинска помощ бърза, ефективна и животоспасяваща за всички.
  • ПП Нормална Държава ще въведе задължителна здравна профилактика и контрол върху нея.
  • ПП Нормална Държава ще се бори за удвояване бюджета за  масов спорт в национален мащаб.