• Съдебна реформа

  • ПП Нормална държава води политика ЗА достъпна от всички съдебна систeма.
  • ПП Нормална държава се бори за премахване на корупцията и отстраняване на корумпираните магистрати.
  • ПП Нормална държава е ЗА засилване на контрола върху Прокуратурата.
  • ПП Нормална държава е ЗА пряка избираемост на Главен прокурор.
  • ПП Нормална държава е ЗА засилване на професионалната квота във ВСС.
  • ПП Нормална държава е ЗА засилване на функциите на Инспектората към ВСС, като му се придадат засилени методически функции.
  • ПП Нормална държава ще въведе система за пригодност на съдиите и прокурорите за изпълняване на служебните им задължения строго според изискванията на справедливостта, морала и закона.