• Външна политика

  • ПП Нормална държава е за изграждане на положителен образ на Република България, който да спомага за решаването на основните външнополитически задачи, стоящи пред страната ни;
  • ПП Нормална държава е за предвидима външна политика, с основен приоритет защита на националния интерес във външнополитическите инициативи и дейности;
  • ПП Нормална държава е за приемственост по отношение на външнополитическите приоритети и стратегическата ориентация на страната ни;
  • ПП Нормална държава се придържа към европейските и евроатлантически ценности. ПП Нормална държава е за активно участие в процеса на формиране на политиките и решенията на Европейския съюз и НАТО, с отчитане на българският национален интерес;
  • ПП Нормална държава поставя, като една от основните задачи на българската дипломация, икономизиране на външната политика на страната;
  • ПП Нормална държава е за формиране на национално отговорна политика за защита интересите на българските малцинства в чужбина;
  • ПП Нормална държава е за ускорено получаване на българско гражданство за лица от български произход и с българско самосъзнание;
  • ПП Нормална държава е за засилване ролята на България в укрепване на диалога и задълбочаване на сътрудничеството в Югоизточна Европа. ПП Нормална държава подкрепя пълното интегриране на страните от региона в европейските и евроатлантически структури като предпоставка за траен прогрес;
  • ПП Нормална държава е за национално отговорна външна политика в Черноморския регион;
  • ПП Нормална държава е за активно участие на страната ни в прилагането на инструмента на Европейския съюз «Източно партньорство»;
  • ПП Нормална държава е за поддържане на конструктивни и взаимоизгодни отношения с ключови партньори;
  • ПП Нормална държава е за изграждане на приятелски, предсказуеми и взаимоизгодни отношения с Руската Федерация;
  • ПП Нормална държава е за задълбочаване на усилията за активизиране на работата за осигуряване на значима роля на страната ни в регионален и глобален план чрез участието в ООН, ОССЕ и другите международни организации;
  • ПП Нормална държава подкрепя всяка инициатива за публично обсъждане и приемане от Народното събрание на Национална външнополитическа доктрина на Република България.

   

 • Национална сигурност

  • ПП Нормална Държава е за въвеждане на задължително военно обучение и резервистки задължения на всички български граждани до 18 – до 45 – годишна възраст.
 • Административна реформа

  • ПП Нормална Държава отстоява политика за въвеждане на ефективно електронно управление до 2020 г.
  • ПП Нормална Държава ще създаде програма за намаляване на държавната администрация с 30 процента чрез премахване на партийните назначения.
  • ПП Нормална Държава е за пряка избираемост на Президент, Вицепрезидент и Главен прокурор, заедно и за 5 годишен мандат.
 • Съдебна реформа

  • ПП Нормална държава води политика ЗА достъпна от всички съдебна систeма.
  • ПП Нормална държава се бори за премахване на корупцията и отстраняване на корумпираните магистрати.
  • ПП Нормална държава е ЗА засилване на контрола върху Прокуратурата.
  • ПП Нормална държава е ЗА пряка избираемост на Главен прокурор.
  • ПП Нормална държава е ЗА засилване на професионалната квота във ВСС.
  • ПП Нормална държава е ЗА засилване на функциите на Инспектората към ВСС, като му се придадат засилени методически функции.
  • ПП Нормална държава ще въведе система за пригодност на съдиите и прокурорите за изпълняване на служебните им задължения строго според изискванията на справедливостта, морала и закона.
 • Социална политика

  • ПП Нормална Държава се бори за политика на „три деца в семейство“ чрез силно стимулиране на раждаемост на второ и трето дете.
  • ПП Нормална Държава води политика на безплатна базова медицинска грижа на всички български граждани.
  • ПП Нормална Държава води политика на безусловно и безплатно здравеопазване и медикаменти за всички деца и български граждани до 18 години.
  • ПП Нормална Държава  ще направи спешната медицинска помощ бърза, ефективна и животоспасяваща за всички.
  • ПП Нормална Държава ще въведе задължителна здравна профилактика и контрол върху нея.
  • ПП Нормална Държава ще се бори за удвояване бюджета за  масов спорт в национален мащаб.
 • Икономика

  • ПП Нормална Държава води политика на създаване на държавнофинансирани инструменти за развитие на предприемачеството в България.
  • ПП Нормална Държава е за привличане на преки чуждестранни инвестиции в производства чрез данъчни облекчения, безплатна земя и инфраструктура.
  • ПП Нормална Държава защитава политика на държавни инвестиции в производствени предприятия в слаборазвити региони.
  • ПП Нормална Държава отстоява децентрализация на икономиката извън сегашната концентрация около големите градове.
  • ПП Нормална Държава води политика на стимулиране на завръщането на българи и техния бизнес в България.
  • ПП Нормална Държава е за въвеждане на необлагаем минимум върху доходите на граждани с ниски доходи.
  • ПП Нормална Държава е за въвеждане на необлагаем минимум върху данък печалба на малки предприятия, отговарящи на определени от държавата критерии.
  • ПП Нормална Държава отстоява политика на изпреварващ ръст на доходите на българските граждани спрямо доходите в ЕС.
  • ПП Нормална Държава ще провежда политика на възраждане на малкия град и българското село.
  • ПП Нормална Държава ще защитава високите технологии, енергетиката и туризма като приоритети на българската икономика.
  • ПП Нормална Държава е за стимулиране конкурентността на българското земеделие.
  • ПП Нормална Държава е за подпомагане на стимулиране на стартиращи компании в сферата на високите технологии чрез създаване на фонд на публично-частно партньорство.
 • Политики

  Политиките представляват действията, които ПП Нормална държава решава да следва в определени области, за да постигне целите, които си е поставила:

  1. ПП Нормална Държава води политика на създаване на държавнофинансирани инструменти за развитие на предприемачеството в България.
  2. ПП Нормална Държава е за привличане на преки чуждестранни инвестиции в производства чрез данъчни облекчения, безплатна земя и инфраструктура.
  3. ПП Нормална Държава защитава политика на държавни инвестиции в производствени предприятия в слаборазвити региони.
  4. ПП Нормална Държава отстоява децентрализация на икономиката извън сегашната концентрация около големите градове.
  5. ПП Нормална Държава води политика на стимулиране на завръщането на българи и техния бизнес в България.
  6. ПП Нормална Държава е за въвеждане на необлагаем минимум върху доходите на граждани с ниски доходи.
  7. ПП Нормална Държава е за въвеждане на необлагаем минимум върху данък печалба на малки предприятия, отговарящи на определени от държавата критерии.
  8. ПП Нормална Държава отстоява политика на изпреварващ ръст на доходите на българските граждани спрямо доходите в ЕС.
  9. ПП Нормална Държава се бори за политика на „три деца в семейство“ чрез силно стимулиране на раждаемост на второ и трето дете.
  10. ПП Нормална Държава води политика на безплатна базова медицинска грижа на всички български граждани.
  11. ПП Нормална Държава води политика на безусловно и безплатно здравеопазване и медикаменти за всички деца и български граждани до 18 години.
  12. ПП Нормална Държава  ще направи спешната медицинска помощ бърза, ефективна и животоспасяваща за всички.
  13. ПП Нормална Държава ще въведе задължителна здравна профилактика и контрол върху нея.
  14. ПП Нормална Държава ще се бори за удвояване бюджета за  масов спорт в национален мащаб.
  15. ПП Нормална Държава отстоява политика за въвеждане на ефективно електронно управление до 2020 г.
  16. ПП Нормална Държава ще провежда политика на възраждане на малкия град и българското село.
  17. ПП Нормална Държава ще защитава високите технологии, енергетиката и туризма като приоритети на българската икономика.
  18. ПП Нормална Държава е за стимулиране конкурентността на българското земеделие.
  19. ПП Нормална Държава е за подпомагане на стимулиране на стартиращи компании в сферата на високите технологии чрез създаване на фонд на публично-частно партньорство.
  20. ПП Нормална Държава ще създаде програма за намаляване на държавната администрация с 30 процента чрез премахване на партийните назначения.
  21. ПП Нормална Държава е убеден привърженик на членството на България в ЕС като клуб на равнопоставените държави.
  22. ПП Нормална Държава защитава националния интерес на България като член на НАТО.
  23. ПП Нормална Държава поставя като основна задача на българската дипломация  икономизиране на външната политика и защита на българските граждани зад граници.
  24. ПП Нормална Държава е за интеграция на българските общности зад граница, включително чрез бързо и улеснено получаване на българско гражданство.
  25. ПП Нормална Държава е за пряка избираемост на президент, вицепрезидент и гл. прокурор, заедно и за 5 годишен мандат
  26. ПП Нормална Държава е за възстановяване на съдебния контрол върху прокуратурата.